Generelt om fyrverkeri
  • Register

Fyrverkeri googleFyrverkeri er klassifisert som laveksplosive innretninger og sorterer under begrepet pyroteknikk, og er mest brukt for estetikkens og underholdningens del.

 

Fyrverkeri finnes i mange former som primært fremkaller fire ulike effekter: lyd, lys, røyk og dalende materiale. Fyrverkeri blir brukt over hele verden, ofte i forbindelse med ulike feiringer, for eksempel overgangen til et nytt år, jubileer, bryllup etc.

 

Fyrverkeri blir klassifisert etter hvor det utfolder seg, enten som bakkefyrverkeri eller luftfyrverkeri. Luftfyrverkeri har en egen drivladning og sendes opp i luften ved hjelp av et rør mens bakkefyrverkeri som oftest er kaker, fontener, spinnere og et utall varianter.

 

Bakkefyrverkeri består ofte av et papprør som er fylt med en liten drivladning og en effektladning, og flere slike rør blir ofte koblet sammen. En tidligere vanlig variant av fyrverkeri er nyttårsraketten som består av en motor som sørger for rakettens fremdrift. Nyttelasten, som består av ulike kjemiske blandinger, sørger for den ønskede pyrotekniske effekten. Dette er den gamle pinneraketten som det er lagt ned forbud mot.

 

Profesjonelt fyrverkeri er noe helt annet...